Катерина Бенько

CОЦІАЛЬНЕ ТОК-ШОУ “ПРО ЖИТТЯ»: МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ

Науковий керівник –
старший викладач, PhD
Гринько Анастасія Миколаївна

Метою роботи є окреслення специфіки  висвітлення соціальної тематики на прикладі соціального ток-шоу українського виробництва «Про Життя» – та характеристика основних тенденцій подачі інформації відповідно до загальноприйнятих морально-етичних норм. У першому розділі представлено огляд жанру інфотеймент як основного компоненту ток-шоу, жанрові різновиди ток-шоу та історію розвитку ток-шоу в Україні та світі. А також окреслюється огляд чинних морально-етичних принципів, якими мають керуватися журналісти, що висвітлюють соціальну тематику. У роботі застосовується метод контент-аналізу та фокус-груп. У розділі «Результати дослідження» схарактеризовано особливості висвітлення соціальної  тематики ток-шоу «Про Життя» з огляду на морально-етичні журналістські норми, акцентовано на найбільш суперечливих моментах такого висвітлення. Розділ завершується розглядом висновків фокус-груп, які пояснюють і доповнюють результати контент-аналізу, більш детально окреслюють суперечливі моменти висвітлення соціальної тематики відповідно до окремих категорій аналізу.

Пропонована робота є спробою окреслити елементи, які дають підстави зарахувати телевізійні соціальні ток-шоу до зразків інфотейнменту. Наявність освітніх меседжів у кожному випуску, на нашу думку, є головною перевагою ток-шоу «Про Життя». Утім, порушення в продукуванні телешоу зафіксовані в аспектах, що стосуються часу ефіру, наявності попереджень про зміст, а також неетичності висловлювань ведучого, вживання ним нецензурних епітетів, некоректний добір експертів до програм і т.д.


29 серпня 2013 @ 14:28

коментарів поки немає