Биба Марія

ВИСВІТЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ В УКРАЇНСЬКИХ ТИЖНЕВИКАХ ЗА 2011 РІК

Науковий керівник –
старший викладач
Дмитро Губенко

Робота присвячена дослідженню висвітлення євроінтеграційних процесів України в українських тижневиках («Український тиждень», «Кореспондент», «Фокус», «Коментарі») за 2011 рік, і складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У вступі визначено головні завдання дослідження та окреслено дослідницьке питання, яке сформульоване наступним чином: «Контекст та об’єктивність висвітлювання євроінтеграційних процесів України в українських тижневиках».

У першому розділі, «Вивчення проблеми», дається історичний бекграунд проблеми євроінтеграції, а також визначення та історію ключових для роботи понять «Євроінтеграція», «Європейський союз», «Східне Партнерство», «Угода про асоціацію», «Договір про зону вільної торгівлі». В останньому підрозділі першого розділу робиться аналіз матеріалів з європейських порталів, присвячених стосункам України та ЄС за останній період.

У другому розділі роботи, «Методологія дослідження: контент-аналіз», робиться визначення поняття, коротко розглядається історичний процес становлення методу та окреслюються сфери та способи його застосування. Далі в розділі аналізуються важливі елементи для контент-аналізу та формулюються категорії і змінні, вибірка та одиниці для проведеного дослідження.

Третій розділ, «Результати дослідження», складається з двох підрозділів. У першому наводяться результати кількісного та якісного контент-аналізу окремо в кожному з аналізованих видань за такими категоріями, як «кількість публікацій та їх часова прив’язаність», «авторство публікацій», «жанр публікацій», «рубрикація матеріалів», «заголовки матеріалів» та також «головна тема публікацій». У другому підрозділі робиться узагальнений аналіз проведеного контент-аналізу у всіх виданнях за всіма категоріями.

У висновках роботи даються під висновки до кожного з поставлених у вступі завдань, а також спростовується дослідницька гіпотеза щодо того, що , що в матеріалах українських медіа тема євроінтеграції може висвітлювати не зовсім дійсний стан речей та невигідні для країни сторони проблем можуть приховуватись, не підтвердилася. Навпаки, було виявлено протилежне – в досліджуваних тижневиках подається дійсний стан речей щодо питань євроінтеграції України в ЄС.

Вкінці зроблено список використаної в роботі літератури за алфавітним порядком, а також додатки до дослідження.

 


31 травня 2012 @ 20:13

коментарів поки немає