Богачевська Ольга

ВИСВІТЛЕННЯ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА ВОЛИНІ 1943-1944 РОКІВ У ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ЩОДЕННИХ ВИДАННЯХ

Науковий керівник –
старший викладач
Тарадай Д. П.

Метою роботи є визначити яким чином сучасна польська та українська щоденна преса висвітлювала 60-ту річницю польсько-українського збройного конфлікту на Волині у 1943-1944 роках. Для дослідження були обрані газети «День» (українська) та «Rzeczpospolita» (польська). Для проведення дослідження був використаний метод контент-аналізу. Під час контент-аналізу публікацій за період від 1 березня 2003 року по 30 липня 2003 року вдалося виявити основні риси, яким чином ці медіа описували польсько-український конфлікт 1943-1944 років та висвітлювали його 60-ту річницю.


31 травня 2012 @ 20:08

коментарів поки немає